ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ! - ZIZEK SLAVOJ
ZIZEK SLAVOJ
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | SCRIPTA |- | Year: | 2003 |- | Language: | GRΕΕΚ |- | ISBN: | |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 13:59:08 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 4 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 215 |- | Id: | 936148 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 13:59:08 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "ZIZEK SLAVOJ", |- | | "ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ!" |}
[[Image:5cd1a87562372efd417617f20bcb4e0e-g.jpg]]
[https://libgen.me/item/adv/936148 Download]