Znak označitelj pismo: Prilog materijalističkoj teoriji označiteljske prakse (Mala edicija ideja) - Slavoj Žižek
Slavoj Žižek
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | |- | Year: | 1976 |- | Language: | Croatian |- | ISBN: | |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 13:57:29 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 1 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 338 |- | Id: | 528495 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 13:57:29 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Žižek", |- | | "Znak označitelj pismo: Prilog materijalističkoj teoriji označiteljske prakse (Mala edicija ideja)" |}
[[Image:946e6d0b919c190886b1957cfc7187d6-g.jpg]]
[https://libgen.me/item/adv/528495 Download]