Materialistyczna teologia Krzysztofa Kieślowskiego [one chapter from a book] - Slavoj Žižek
Slavoj Žižek
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | |- | Year: | 0 |- | Language: | Polish |- | ISBN: | |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 14:02:04 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 57 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 54 |- | Id: | 1438714 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 14:02:04 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Žižek", |- | | "Materialistyczna teologia Krzysztofa Kieślowskiego [one chapter from a book]" |}
[[Image:e75c6e912de1b723aeeb93bc814e94ec-g.jpg]]
From the book "LACRIMAE RERUM. KIEŚLOWSKI, HITCHCOCK, TARKOWSKI, LYNCH"
[https://libgen.me/item/adv/1438714 Download]