Przekleństwo fantazji - Slavoj Žižek,
Slavoj Žižek,
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego |- | Year: | 2001 |- | Language: | Polish |- | ISBN: | 8322921136,9788322921135 |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 13:58:24 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 3 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 139 |- | Id: | 767612 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 13:58:24 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Žižek and", |- | | "Przekleństwo fantazji " |}
[[Image:b5222d3edc767cc3ca01fa0855a0d779-g.jpg]]
[https://libgen.me/item/adv/767612 Download]