W obronie przegranych spraw - Slavoj Žižek
Slavoj Žižek
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | Krytyka Polityczna |- | Year: | 0 |- | Language: | Polish |- | ISBN: | |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 14:02:30 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 2 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 355 |- | Id: | 1499173 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 14:02:30 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Žižek", |- | | "W obronie przegranych spraw" |}
[[Image:36123bc4df3e41f4621d95a9f392791e-d.jpg]]
Najnowszy zbiór esejów najgłośniejszego filozofa ostatnich lat. W czasach, gdy większość maksispraw uznaliśmy za z góry stracone i warte ledwie miniwykładów, Slavoj Žižek postanawia po raz kolejny rzucić wyzwanie naszemu dobremu samopoczuciu. Žižek podważa utarte sądy, wygłasza niespodziewane konkluzje i po raz kolejny zaprasza nas na intelektualną wyprawę, w której spodziewać się można naprawdę wszystkiego. Tematy takie jak populizm, perspektywa ekologicznej katastrofy, polityczne ciągoty intelektualistów czy dyskusje o stosowaniu tortur spotykają się w jego książce z błyskotliwymi analizami filmów, tekstów literackich i filozoficznych. Dyskutując z Heideggerem, Badiou, Laclauem i Negrim, ale także Danem Brownem i Dymitrem Szostakowiczem, Žižek stara się wybronić najważniejszą przegraną sprawę ostatnich dziesięcioleci - nadzieję na powszechną wolność, równość i braterstwo.
[https://libgen.me/item/adv/1499173 Download]