Zgodovina in nezavedno - Slavoj Žižek
Slavoj Žižek
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | Misel in čas |- | Publisher: | Cankarjeva založba |- | Year: | 1982 |- | Language: | Slovene |- | ISBN: | |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 13:58:14 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 5 mb |- | City: | |- | Edition: | |- | Pages: | 365 |- | Id: | 727049 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 13:58:14 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Žižek", |- | | "Zgodovina in nezavedno " |}
[[Image:1253851beb95db8968395e1be49c17b2-g.jpg]]
[https://libgen.me/item/adv/727049 Download]