Geloof - Slavoj Zizek
Slavoj Zizek
{| class="book-info__params" | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Series: | |- | Publisher: | Routledge |- | Year: | 2002 |- | Language: | Dutch |- | ISBN: | 0415282160,9780415282161 |- | Time Added: | Wed Feb 13 2019 13:57:51 GMT+0300 (MSK) |- | Author: | Slavoj Zizek |- | File type: | pdf |- | Size: | 487 kb |- | City: | |- | Edition: | 1 |- | Pages: | 192 |- | Id: | 628412 |- | Time Modified: | Wed Feb 13 2019 13:57:51 GMT+0300 (MSK) |- | Extension: | pdf |- | Bibtex: | "Slavoj Zizek", |- | | "Geloof" |}
[[Image:f4632f1fdac63a0a59dcf984dc90b9d7-d.jpg]]
Hoe kunnen we nog geloven en regels hebben in dit postmoderne tijdperk waarin naar verluidt niets is om in te geloven en geen regels zijn. De beroemde filosoof en onstuitbaar cultuurcriticus Slavoj Zizek daagt iedereen uit in dit overtuigende en adembenemende nieuwe boek.In Geloof, dat van 'cyberspace-denken' tot de paradox van het 'westerse boeddhisme' gaat, legt Zizek de vooronderstellingen bloot achter de manier waarop we gewoonlijk over geloof denken, met name in juda?sme en christendom. Door de zogenaamde authenticiteit van het religieuze geloof tegen een kritisch licht te houden en te putten uit psychoanalyse, film en filosofie, laat hij op schokkende wijze zien dat de basis van onze fundamenteelste overtuigingen minder rotsvast is dan wij denken.
[https://libgen.me/item/adv/628412 Download]